Паническите атаки като маркер на съвременния живот

Всеки период от историята на човечеството носи своите болести като маркери на човешкото съществуване.
Така, описана за първи път от З. Фройд като тревожна атака, паническата атака увеличава разпространението си с поне 1% всяка година.

Continue reading