Skip to content

Метафорични асоциативни карти

Какво е МАК?

MAК, или  метафорични асоциативни карти, е един от видовете на  проективни методи, който грижовно  помага да се намери отговор на  най-объркващите въпроси.

Метафоричните асоциативни карти са психологически инструмент, с който клиентът се потапя в света на метафорите и асоциациите.

MAK представляват емоционално богати, значими сюжети, образи, символи. Те актуализират, събуждат значимия за нас предишен житейски опит, често изместен в подсъзнанието.

Работейки с МАК, е възможно да намерите отговор на онези въпроси, на които логиката ви  не може да даде отговор. Съзнателният ум е консервативен, трудно му е да търси нови

неща и да напусне зоната на комфорта. За да включиш подсъзнанието, да търсиш в него нетривиални решения,  са необходими  майсторлък и умение, необходими са ви игри, метафори и асоциации.

Картите са чудесен начин да “изключите” съзнанието (защото няма директни отговори на картата), и да се свържете с несъзнателното и креативното. Основната разлика между съзнанието и подсъзнанието – съзнанието мисли, че знае от какво се нуждае тялото, а подсъзнанието знае точно какво иска тялото.

Метафоричните асоциативни (емоционални, проективни, терапевтични) карти са иновативен инструмент в психологическото консултиране и психотерапия, който се основава върху стандартните психологически феномени.

Един от тях е законът за проекцията, тоест изображенията върху картите са стимул. Той предизвиква у човека, който работи с тях, редица асоциации, които съдържат информация за неговия вътрешен свят и в същото време за обекта, върху който се проектира. материалът се наслагва.

Харесва ми да работя с метафоричните карти, защото…

Историята на появата на метафоричните асоциативни карти

Първото тесте метафорични асоциативни карти е създадено през 1975 г. от Ели Раман, канадски професор по история на изкуството. Това тесте карти се нарича “OH” (междуметие, на английски изразява изненада).

Заедно с психотерапевта Джо Шлихтер бяха разработени правила и принципи за използване на картите като психологически инструмент.

По-късно, благодарение на гещалт терапевта Мориц Егетмаер и неговата издателска къща “ON-Verlag”, картите се разпространяват по целия свят. В момента има над 20 тестета на немското издателство. Освен това днес има израелски, руски, украински, норвежки тестета.

Имах късмета да премина присъствено обучение за работа с MAК при различни клиентски заявки и супервизия от  Мориц Егетмаер през 2018 г. (виж тук).

Ефективността на работата с метафорични карти се потвърждава от водещите психотерапевти на Израел, Украйна, Русия, повече за обучението ми тук.

Често задавани въпроси

Основната разлика между метафоричните асоциативни карти и картите Таро е, че метафоричните карти нямат точно обозначение. Те означават само това, което самите вие виждате върху тях, така че картите са много гъвкав инструмент в работата, способен да разгърне потенциал, въпроси, страхове, стереотипи и нагласи.

Изхождайки от факта, че това е набор от карти, изобразяващи реалността около нас (хора, природа и т.н.), вашата работа е да анализирате и интерпретирате вашите собствени асоциации, възникнали в изображението.

Работя с MAК  в случаи на коригиране на взаимоотношения и разрешаване на конфликти, преодоляване на криза и изцеление последствията от травма, насърчаване на личностно израстване, търсене на ресурси и потенциал. Те са се доказали отлично при работа с неврози и психосоматика; страхове и панически атаки; с пристрастяване и търсене на смисъл в живота… Картите ни дават възможност да видим визуалната картина на всяка междуличностна връзка или връзката на човек с всякакви идеи и образи от неговата външна или вътрешна реалност.

Не. Имам тестета за различни възрасти, от различна насоченост. Тестето  се избира индивидуално за клиента и неговата заявка.

Метафоричните асоциативни карти се използват ефективно в психодрамата, гещалт терапията, арт-терапията, транзакционния анализ и психосинтеза.

Опитът показва, че привлекателността на асоциативните карти не може да бъде описана с думи, тя може да се разбере само по време на игра. Картите показват, че дори

и най-негативното, с което се сблъскваме както във външния свят, така и в себе си, е част от едно по-голямо цяло, към което принадлежим и ние самите. 🙂 …

За връзка с мен, моля свържете се чрез посочените контакти. Ще се радвам да се чуем, и да работим заедно до постигане на желаните резултати.

© 2022 Всички права запазени |  Юлия Маджарска - психолог
error: Съдържанието е защитено!